Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van IJsvereniging Voorwaarts te Bovensmilde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046466, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@ijsverenigingvoorwaarts.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers *)
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst ·         Voornaam
·         Achternaam
·         Adres
·         Geboortedatum
·         Telefoonnr.
·         E-mail
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Gedurende het lidmaatschap tot uiterlijk 1 jaar daarna Vrijwilligers die de contributie komen ophalen
Het versturen van digitale berichten ·         Voornaam
·         Achternaam
·         E-mail
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Gedurende het lidmaatschap tot uiterlijk 1 jaar daarna nvt
Het bijhouden van vrijwilligerslijsten ·         Voornaam
·         Achternaam
·         Telefoonnr.
·         E-mail
Toestemming Tot uiterlijk 1 jaar na de betreffende aanleiding / het evenement Organisatie evenement
Het bijhouden van deelnemerslijsten aan evenementen ·         Voornaam
·         Achternaam
·         Adres
·         Geboortedatum
·         Telefoonnr.
·         E-mail
Toestemming Tot uiterlijk 1 jaar na de betreffende aanleiding / het evenement Organisatie evenement
Het publiceren van uitslagen en afbeeldingen ·         Voornaam
·         Achternaam
·         Woonplaats
Toestemming Voor onbepaalde tijd Publiek, via website; voor trimloop tevens via website SV Friesland

*) Ontvangers: alle personen / instanties buiten het bestuur van IJsvereniging Voorwaarts

 

 

Bijzonderheden

  • Het beschikbaar stellen van de (persoons)gegevens van de bestuursleden van de Vereniging aan andere bij de KNSB aangesloten verenigingen en derden en het vindbaar maken op internet van de Vereniging door het publiceren van de namen en/of e-mailadressen en/of telefoonnummers van haar bestuursleden op de website van de vereniging: IJsverenigingVoorwaarts.nl.
  • Het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Op onze website www.IJsverenigingVoorwaarts.nl worden géén cookies verzameld.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via E-mail: secretaris@ijsverenigingvoorwaarts.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.